Tidigare uppdrag

FIXFABRIKEN, GÖTEBORG

Jag var projektledare för det tidiga projektutvecklingsarbetet i projektet Fixfabriken 2013-2018. Den gamla fabriken ägdes av HSB och Balder som var mina uppdragsgivare. Detaljplanen för Fixfabriksområdet antogs 2018. Planen omfattar ca 1100 bostäder samt skola, förskolor mm. Ca 500 bostäder ligger på Fixfabrikstomten. Projektutvecklingsarbetet genomfördes i nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret. Vi drev utrednings- och planeringsprocessen i bred dialog med närboende, sakägare och intressenter. I samband med att projektet gick in i genomförandefasen lämnade jag. Läs gärna mer om projektet på fixfabriken.se eller följ projektet på Facebook.