Pågående uppdrag

Just nu delar jag min tid i huvudsak mellan dessa spännande projekt i Göteborg, Härryda och Mölndal.

BEBYGGELSE PÅ GÖTALEDEN, GÖTEBORGÖverdäckning Götaleden_Flygvy_White_Logo

Götaleden har sänkts och överdäckats en bit öster om nya Hisingsbron. På “locket” har fyra exploatörer fått markanvisning för bostäder och kontor. Ett på alla tänkbara sätt extremt spännande projekt. Tekniskt komplicerat och första delen i att läka ihop staden från Centralenområdet och upp mot älven. De fyra exploatörerna är Ernst Rosén, Skanska, Vasakronan och Wallenstam. Jag har uppdraget att vara deras gemensamma projektledare och samordnare. Detaljplanen var utställd för en andra granskning sommaren 2019 och nu pågår utökade utredningar avseende luftkvalitet. Vi arbetar för ett antagande tidigt 2021. Länk till planen: Stadsbyggnadskontorets hemsida.

LANDVETTER SÖDRA, HÄRRYDA


Källa: Flygbild från Harryda.se

I Landvetter Södra planeras för en ny hållbar stad som på sikt ska rymma minst 25 000 invånare. Staden ska vara unik genom att den, enligt politiska inriktningsmål, ska vara innovativ, modern, internationell och mänsklig. Sex byggaktörer bjöds 2019 in att bilda konsortium med kommunala Landvetter Södra Utvecklings AB för den första etappen för ca 10 000 invånare. Projektet befinner sig i planeringsfasen. Den fördjupade översiktsplanen är utställd för samråd till 17 juni 2020. Konsortiet arbetar intensivt med exploateringsekonomi, målbild, avgränsning för första etappen samt strategier för hållbarhet och innovation. Jag har konsortiets uppdrag som processledare. Fördjupade översiktsplanen finner du på Härryda kommuns hemsida och mer info om projektet på Landvetter Södras webbplats. Och följ oss gärna på LinkedIn.

FORSÅKER, MÖLNDAL


Källa: Molndala.se

Forsåker i Mölndal kommer att bli en helt ny inspirerande stadsdel i och kring karaktärsfulla industribyggnader med mer än 300-årig brukshistoria. När stadsdelen är färdigbyggd kommer den att rymma över 3000 bostäder, tusentals arbetsplatser samt lokaler för handel, service, utbildning och kultur. Utvecklingen och planeringen av Forsåker leds av det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB. Tillsammans med Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam utgör man det konsortium som ska skapa den nya stadsdelen. Läs mer om allt spännande som händer i Forsåker här. Mitt uppdrag är att lotsa konsortiet genom processen att fördela byggrätterna sinsemellan.

ÖRGRYTE TORP, GÖTEBORG

Där gamla TV-huset låg vid Delsjövägen finns nu 580 bostäder. Mitt uppdrag har varit dels som samordnare i byggherrekonsortiet med Skanska, Bonava, HSB och Poseidon som uppdragsgivare. Dels uppdrag för Älvstranden Utveckling i frågor kring avtal, samverkansformer, markförsäljning, fastighetsregleringar mm. Entreprenörerna är klara, bostäderna är inflyttade och det återstår endast lite administration innan även jag och de andra projektledarna lämnar projektet. Mer om projektet finns på orgrytetorp.se