Scatola AB – ett nära företag med tjänster inom stadsutveckling

Mitt mailkonto kapades den 2 november!
Spammail med uppmaning att klicka på en fil som jag påstods vilja dela spreds. De som svarade fick ytterligare ett spam med en förklaring till första mailet som också såg ut att komma från mig.

Om du kikar in här på www.scatola.se med anledning av att du fått spammail från min adress så beklagar jag det inträffade och uppmanar dig att INTE KLICKA!

Spammen har spridits till affärskontakter och privata vänner såväl som till helt okända personer. Det är alltså inte begränsat till mailadresser som fanns i min kontaktlista.

Jag fick motsvarande mail från en från en affärskontakt den 30 oktober. Jag klickade på länken. Dumt!
Om du inte klickat på länken bör inget ytterligare hända. 
Om du klickat – byt alla dina lösenord till mail och microsoftkonto!

Min IT-support har arbetat många intensiva timmar och vi hoppas och tror att ytterligare problem är avvärjda. Automatiken verkar dock fungera så att mottagarna av spammen nu hamnat bland mina ”ej pålitliga kontakter” varför jag måste vara uppmärksam på min skräppost framöver. 

Med vänlig hälsning
Elisabeth 

Foto: Anna Sigvardsson

Elisabeth Jansson Forsberg
Jag är civilingenjör Väg och Vatten med drygt 30 års erfarenhet av bygg och utvecklingsprojekt, tyngdpunkt på bostäder och tidiga skeden. Jag bidrar som bäst i stadsutvecklingsprojekt där flera parter skall utveckla något tillsammans och vill ha hjälp med samordningen. Att bygga stad innehåller många moment. Jag kan vara spindeln i samarbetet i hårda och mjuka frågor, i detaljplanearbete, byggrättsfördelning, genomförandefrågor, kommunikation, marknadsaktiviteter osv.

Underkonsulter och samarbeten
För att kunna ta större uppdrag eller fylla på kompetensen har jag några väl inarbetade samarbeten inom stadsutveckling, marknadskommunikation, lantmäteri, konstruktion mm. Konsultkollegor i mindre bolag som kan vara underkonsulter, dela uppdraget eller på annat sätt bidra i projekten.

Scatola?
Det betyder låda på italienska. Scatola AB är min egen låda… (ja, jag är från Göteborg).