Scatola AB – ett nära företag med tjänster inom stadsutveckling

Foto: Anna Sigvardsson

Elisabeth Jansson Forsberg
Jag är civilingenjör Väg och Vatten med drygt 30 års erfarenhet av bygg och utvecklingsprojekt, tyngdpunkt på bostäder och tidiga skeden. Jag bidrar som bäst i stadsutvecklingsprojekt där flera parter skall utveckla något tillsammans och vill ha hjälp med samordningen. Att bygga stad innehåller många moment. Jag kan vara spindeln i samarbetet i hårda och mjuka frågor, i detaljplanearbete, byggrättsfördelning, genomförandefrågor, kommunikation, marknadsaktiviteter osv.

Underkonsulter och samarbeten
För att kunna ta större uppdrag eller fylla på kompetensen har jag några väl inarbetade samarbeten inom stadsutveckling, marknadskommunikation, lantmäteri, konstruktion mm. Konsultkollegor i mindre bolag som kan vara underkonsulter, dela uppdraget eller på annat sätt bidra i projekten.

Scatola?
Det betyder låda på italienska. Scatola AB är min egen låda… (ja, jag är från Göteborg).